Køge Almennyttig Boligselskab, Harens Kvarter

Lokalitet: Lille Skensved
Periode: 2017-2018
Bygherre: Køge Almennyttig Boligselskab
Rådgivingsform: Totalrådgivning

Om projektet

Som totalrådgiver har vi stået for en fuldstændig håndtering af etableringen af et nyt pillefyr. Denne opgave har involveret flere aspekter fra design- og planlægningsfasen til installation og endelig implementering.

Vores indledende trin involverede en indgående analyse af kundens energibehov og en vurdering af det eksisterende varmesystem. Dette blev fulgt af udarbejdelsen af en detaljeret plan for etablering af det nye pillefyr, inklusive overvejelser om optimering af energieffektivitet, kostning og tidsplan.

Efterfølgende koordinerede vi alle nødvendige godkendelser fra lokale myndigheder og sikrede, at alle relevante bygnings- og sikkerhedskrav blev opfyldt. I samarbejde med et team af certificerede teknikere overvågede vi selve installationsprocessen for at sikre korrekt og sikker implementering.

Efter installationen af det nye pillefyr leverede vi grundig vejledning til kunden om, hvordan man bedst styrer og vedligeholder systemet for optimal ydeevne og levetid. Derudover rådgav vi om eventuelle tilgængelige subsidier eller støtteprogrammer for grønne energiløsninger, som kunden kunne drage fordel af.

Som totalrådgiver har vi sikret, at hele processen fra planlægning til endelig implementering er blevet udført med største effektivitet og professionel omhu. Denne tilgang har sikret en problemfri overgang til det nye pillefyr, samtidig med at kunden er fuldt udstyret til at styre og drage fordel af denne grønne energiløsning.

Har du nogle spørgsmål så kontakt os endelig.

OBS: Du kan evt. vedhæfte filer i næste step.