Griffenfeldtsgade ApS, Nørrebro

Lokalitet: København N
Periode: 2018
Bygherre: Griffenfeldtsgade ApS
Rådgivingsform: Skitse- og myndighedsprojekt

Om projektet

Griffenfeldsgade engagerede Ingeman Fischer til at udvikle skitser og myndighedsprojekt for et ambitiøst projekt, der involverede etableringen af to nye etager, en tagterrasse og opdelingen af en eksisterende ejerlejlighed til to selvstændige enheder.

Vi arbejdede tæt sammen med Griffenfeldsgade for at sikre, at designet og de planlagte ændringer opfyldte deres specifikke krav og samtidig overholdt alle relevante byggeforskrifter og -standarder. Vi udviklede detaljerede skitser, der visualiserede det planlagte arbejde og understøttede ansøgningen om myndighedsgodkendelse.

Som en del af myndighedsprojektet koordinerede vi dialogen med de relevante myndigheder og håndterede alle aspekter af ansøgningsprocessen. Dette inkluderede at sørge for, at alle dokumenter og tegninger var korrekte og i overensstemmelse med myndighedernes krav.

Ved projektets afslutning var Griffenfeldsgade i stand til at realisere deres vision for ejendommen, samtidig med at alle lovgivningsmæssige krav blev overholdt. Dette projekt understregede vores evne til at navigere i komplekse byggeprojekter og myndighedsprocesser for at levere resultater, der opfylder vores kunders unikke behov og forventninger.

Har du nogle spørgsmål så kontakt os endelig.

OBS: Du kan evt. vedhæfte filer i næste step.