3003 Ejendomme ApS, Skovringen

Lokalitet: Vedbæk
Periode: 2019
Bygherre: 3003 Ejendomme
Rådgivingsform: Arkitektbistand

Om projektet

Udfoldelse af kreativitet i modernisering af ejendom

Ejendomsselskabet 3003 Ejendomme søgte at renovere og delvis nedrive et fritliggende enfamilieshus til videresalg. Det eneste krav var at skabe et moderne, blikfangende hus med lækre detaljer. Ingeman Fischer blev valgt til at håndtere skitseprojekt, myndighedsprojekt og hovedprojekt.

Den eksisterende ejendom fra 1959 skulle i stor grad nedrives, hvor fundamentet og de ydre bærende vægge blev bibeholdt. Udfordringen lå i at maksimere brugen af bebyggelsesprocenten, hvilket blev løst ved at bygge en 1. sal med en stor tagterrasse – terrasser medregnes ikke i bebyggelsesprocenten.

Under hensyntagen til højdegrænserne blev facaden sænket og taget skråt, hvilket gav huset karakter og udnyttede yderligere bebyggelsesprocenten. Huset fik tre pejse, hvoraf skorstenen blev et markant designelement.

Resultatet er et moderne, funktionelt hus med fine detaljer, flydende overgange fra rum til rum, store vindueselementer og skydedøre på stueplan, der åbner helt op til terrassen.

3D-renderinger er venligst udlånt af flowstudio.dk.

Har du nogle spørgsmål så kontakt os endelig.

OBS: Du kan evt. vedhæfte filer i næste step.