E/F Åboulevarden, Frederiksberg

Lokalitet:  Frederiksberg
Periode: 2019
Bygherre: E/F Åboulevarden
Rådgivingsform: Bygningsrapport.

Om projektet

Vi har udført en omfattende og dybdegående bygningsgennemgang for en ejendom, der spænder fra kælder til kvist. Vores ekspertteam har foretaget en minutiøs undersøgelse af bygningens tilstand, herunder vurdering af konstruktioner, installationer, materialer og øvrige bygningsdele. Formålet med denne grundige analyse var at identificere eksisterende og potentielle problemer, der kan kræve vedligeholdelse eller renovering.

Dette omfattende stykke arbejde har givet os en dyb forståelse for bygningens nuværende tilstand og de udfordringer, den står over for. Resultaterne af vores bygningsgennemgang har dannet grundlag for udarbejdelse af en detaljeret drift- og vedligeholdelsesplan.

Denne plan er skræddersyet til ejendommen og omfatter en tidsplan for vedligeholdelse og reparationer baseret på deres prioriterede behov. Dette sikrer, at alle væsentlige vedligeholdelsesarbejder udføres i rette tid, hvilket forhindrer potentielle skader og opretholder bygningens sundhed og værdi på lang sigt. Denne proaktive tilgang til vedligeholdelse bidrager også til at reducere de langsigtede omkostninger ved ejendomsbesiddelse.

Alt i alt er vores omfattende bygningsgennemgang og efterfølgende udarbejdelse af en drift- og vedligeholdelsesplan et værdifuldt værktøj til at sikre bygningens holdbarhed og levetid samt optimere investeringen for ejerne.

Har du nogle spørgsmål så kontakt os endelig.

OBS: Du kan evt. vedhæfte filer i næste step.